Uitstel van beantwoording laatste kamervragen

Uitstel van beantwoording laatste kamervragen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum           6 juli 2016
Onderwerp    Uitstelbericht Kamervragen over brief van een Nederlandse politie-lliasion in Thailand aan de Thaise autoriteiten Request for initiating an investigation in Thailand in de zaak Van Laarhoven van 14 juli 2014

Hierbij bericht ik u, mede namens de minister van Buitenlandse zaken, dat de schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma en Bergkamp (beiden D660 over de brief van een Nederlandse politieliason in Thailand aan de Thaise autoriteiten getiteld Request for initiating an investigation in Thailand in de zaak Van Laarhoven 14 juli 2016 (ingezonden 14 juni 2016) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is.

Ik steef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

De Minister van Veiligheid en Justitie

 

 

 

G.A. van der Steur

This post was written by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *