Reactie petitie Justice for Johan

Op 4 juli 2017 heeft Vera Bergkamp (D66) samen met zeven andere parlementariërs tijdens een verslag schriftelijk overleg (VSO) de volgende motie ingediend. In een kort debat van twintig minuten deden de parlementariërs hun uiterste best om de minister van Veiligheid en Justitie tot beweging te krijgen. De volledige motie staat in het onderstaande stuk. 

30010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland

Nr. 30    Motie van het lid Bergkamp c.s.
Voorgesteld 4 juli 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Johan van Laarhoven in Thailand is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege witwassen van geld;

constaterende dat de detententieomstandigheden in Thailand erbarmelijk zijn;

constaterende dat het Nederlandse Openbaar Ministerie overweegt om Van Laarhoven in Nederland te vervolgen;

constaterende dat een civiele zaak aanhangig is waarin de rechter-commisaris heeft bevolen dat Van Laarhoven hiervoor in Nederland gehoord moet worden;

constaterende dat Van Laarhoven door zijn Thaise detentie niet direct in staat is in Nederland zijn verdediging te voeren;

constaterende dat Thailand en Nederland een verdragsrelatie hebben met betrekking tot de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonissen (WOTS), welke kan voorzien in de overbrenging van Nederlandse gedetineerden na vier jaar detentie in Thailand naar Nederland;

overwegende dat in juli 2018 deze termijn van vier jaar voor Van Laarhoven is verstreken;

overwegende dat in juli 2018 deze termijn van vier jaar voor Van Laarhoven is verstreken;

overwegende dat voor overbrenging in het kader van dit WOTS-verdrag (diplomatieke) voorbereidingen tijdig getroffen dienen te worden;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen om zo spoedig mogelijk alle (diplomatieke) voorbereidingen te treffen, zodra zijn straf in Thailand onherroepelijk is, om mogelijk te maken dat Van Laarhoven met een beroep op de WOTS uiterlijk juli 2018 of zoveel eerder als mogelijk naar Nederland wordt overgebracht, en de Kamer daarover tijdig te informeren op relevante momenten, bijvoorbeeld in de overhoopte situatie dat Van Laarhoven in juli 2018 nog niet naar Nederland kan komen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp
Van Nispen
Krol
Kuiken
Buitenweg
Thieme
Azarkan

This post was written by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *